De rol van Heiligerlee in de Tachtigjarige Oorlog

Heiligerlee - Na succesvolle NTR-series als De Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw, duikt Hans Goedkoop dit keer in de bloedige geboorte van ons land: de Tachtigjarige Oorlog. Wat was de rol van Heiligerlee in dit geheel?

In 1568 brandt een strijd los die meer dan een mensenleven zal duren. Propaganda, geloofsfanaten, terrorisme, plunderingen en moordpartijen zwepen de gemoederen hoog op. Van Groningen tot Gent, van Alkmaar tot Groenlo, overal krijgen burgers te maken met wraak, verraad en excessief geweld. Hoewel niemand het bij aanvang had kunnen bedenken, groeit uit die chaos tenslotte na jaren een zelfstandig land. Ons land met ongeveer de huidige grenzen.

De 7-delige serie 80 Jaar Oorlog rekent af met het ronkende beeld van de Tachtigjarige Oorlog als een heldhaftige, eendrachtige opstand van ons volk tegen de wrede Spaanse onderdrukker. Natuurlijk, de voornaamste strijd is gericht tegen het wettig gezag – de Spaanse koning. Maar het is tegelijk ook een burgeroorlog. Buren tegen buren, religie tegen religie. Zelfs tot in de familie Oranje zijn de partijen verdeeld.

De serie volgt het ontstaan en verloop van de Tachtigjarige Oorlog. Met reportages uit het hele land op plekken waar de oorlog heeft huisgehouden. En met presentator Hans Goedkoop die het slagveld met deskundigen overziet.

Terreur
Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden: Philips II. Behalve een klein succesje in de slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker zijn de watergeuzen die, onder andere vanuit het Duitse Emden, de kusten onveilig maken. Ze plunderen schepen, terroriseren burgers en weten uiteindelijk in 1572 vaste grond onder de voeten te krijgen in Den Briel. Op 1 april wordt daar nog altijd grootscheeps feest gevierd. Maar ook de katholieken, die in datzelfde Den Briel door de geuzen zijn opgehangen, worden nog jaarlijks als martelaren herdacht.

Uitzendingen

De uitzendingen zijn op vrijdagen van 28 september tot en met 9 november vanaf 21.05 uur bij de NTR op NPO 2. In aflevering twee is speciale aandacht voor de rol die Heiligerlee speelde tijdens de Tachtigjarige Oorlog.