Stichting Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten 2018

Winschoten - Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten stelt zich ten doel bezienswaardige particuliere tuinen en parken in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland voor geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken en op deze wijze zowel de tuincultuur te bevorderen alsook grensoverschrijdende contacten te stimuleren.

De basis voor deze ‘bloeiende’ organisatie werd in 1984 door enkele tuinliefhebbers in de provincie Groningen gelegd. In 1992 was het Jaar van Europa voor de stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens in richting
Duitsland te doen.

Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot circa Oldenburg in oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd. Tweejaarlijks wordt een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Het boekje heeft een handzaam A5 formaat met 180 bladzijden en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle 130 aangesloten tuinen en van elke tuin een kleurenfoto.

Nieuwe tuinen

Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om het niveau van het tuinenbestand op peil te houden.

Naast het uitgeven van de tuinengids zijn er bijeenkomsten en excursies voor aangesloten tuineigenaren en er zijn de jaarlijkse Tuinenmarathons. De herfsttuinenmarathon is op 6 en 7 oktober van 1100 tot 1700 uur.

Tijdens de tuinenmarathons kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken, de deelnemende tuinen worden op www.hettuinpadop.nl vermeld.

Tuinengids

De tuinengids is verkrijgbaar bij een aantal verkooppunten en veelal bij aangesloten tuineigenaren. De gids kan ook besteld worden door 11 euro ( 7,50 euro + verzendkosten) over te maken op gironummer NL69 INGB 0002 8014 96, ten name van penningmeester Het Tuinpad Op in Veendam, met vermelding van het adres waar de tuinengids naar toegestuurd moet worden. Tevens via www.hettuinpadop.nl of via Secretariaat Het Tuinpad Op, Eems 37, 9642 KB in Veendam.