De Voedselagenda voor Noord-Nederland

Winschoten - De drie noordelijke Natuur en Milieufederaties en de makelaars Jong Leren Eten presenteren samen de vernieuwde Voedselagenda voor een gezond en duurzaam voedselbeleid.

Met de ingrediënten uit deze agenda kunnen bestuurders van provincies, gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de nodige voedseltransitie. De voedselagenda gaat uit van deze Schijf van Vijf; Duurzaam, Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal. 

Kamerbrief

Met de Voedselagenda sluiten ze aan bij de oproep uit de kamerbrief van Minister Schouten van afgelopen april 2018. Hierin wordt genoemd dat de meerwaarde van voedselbeleid ten opzichte van landbouw-, klimaat-, natuur en volksgezondheidsbeleid is dat “dit de consument en het voedselsysteem als uitgangspunt neemt, waardoor het verband tussen consumptie en productie beter zichtbaar wordt”. 

Gezond en duurzaam eten

Eten is één van de belangrijkste dingen in ons leven. Toch weten veel mensen niet wat gezond en duurzaam eten is. Wij zijn vervreemd van ons voedsel en de boeren die het produceren. De belangstelling van de consument voor gezonde en duurzame voeding neemt echter toe. Deze toename kunnen we versnellen. In 2016 en 2017 hebben Groningen en Drenthe samen met diverse voedselinitiatieven toegewerkt naar een Groningse en Drentse voedselagenda. In 2018 is Friesland aangehaakt. Samen hebben we een vernieuwde Voedselagenda opgesteld met kansrijke thema’s voor de verduurzaming van het Noord-Nederlandse voedselsysteem. 

De Voedselagenda is te downloaden en wordt op 16 oktober bij de Meet & Eat inspiratiebijeenkomst voor voedselbeleid uitgereikt.