Wollige grazers van de Looster schaapsherders in bos Vriescheloo

Vrieswcheloo - Er is dit najaar van alles gaande in het Engbert Drenthbos in Vriescheloo. Wandelaars kunnen er wollige grazers van de Looster schaapsherders tegen komen. De Drentse heideschapen gaan de komende weken Staatsbosbeheer een handje helpen om de Amerikaanse vogelkers terug te dringen.

De Amerikaanse vogelkers is een zeer woekerende uitheemse struik die graag de overhand neemt. Door ze middels begrazing kort te houden, hoopt Staatsbosbeheer dat de Amerikaanse vogelkers het uiteindelijk gaat opgeven en dat andere inheemse struiken weer de kans krijgen. Ook ontstaat er door begrazing een korte vegetatie, waardoor andere planten weer de kop zullen opsteken. Op de open stukken in het bos ontwikkelt hopelijk zo de heide weer.

Als de schaapsherder er is, staan er witte bordjes bij de ingang van het bos. Het is belangrijk om honden dan aan de lijn te houden.

Maar het terugbrengen van de heide, die er ooit heeft gestaan, lukt niet alleen middels begrazing. Daarom zullen de vrijwilligers van Staatsbosbeheer dit najaar een deel gaan afplaggen. De voedselrijke bovenlaag wordt afgeschraapt waarna er een schrale grond over blijft. Hier gedijt heide heel goed en krijgt zo een sprongetje voor op de rest van de planten.

Maar de vrijwilligers doen nog meer. De laanbomen komen in verdrukking, daarom moet er flink rondom de laanbomen worden gezaagd. Ook dit gaan de vrijwilligers doen. Wandelpaden worden ruimer gemaakt en de grote struiken van de Amerikaanse vogelkers worden omgezaagd.