Hoe ziet de toekomst van de Oldambtster boerderij er volgens u uit?

Winschoten - Dat is de vraag die centraal staat in een onderzoek dat Libau, gesteund door verschillende andere organisaties, start in het oostelijk deel van Oldambt.

Er bestaan zorgen over de toekomst van de grote, vaak prachtige Oldambster boerderijen en de ruimtelijke kwaliteit. Maar delen gebruikers van het gebied die zorg en hoe zien zij de toekomst van die boerderijen eigenlijk? Eigenaren, bewoners en toeristen worden uitgenodigd om hun mening te geven.

Signaleren de verschillende groepen gebruikers leegstand en verval? Zo ja, wat vinden zij daarvan? En wat zou hun oplossing zijn? Kunnen deze inzichten op hun beurt betekenen voor de ontwikkeling van beleid en regelingen voor de toekomst van de Oldambtster boerderij en zijn omgeving?

Adviesorganisatie

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe gaat dit de komende maanden onderzoeken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Groningen hebben hiervoor subsidie gegeven. Overige betrokken organisaties zijn de gemeente Oldambt, Hanzehogeschool Groningen, Boerderijenstichting Groningen, Heemschut Groningen, Stichting Landschap Oldambt, LTO Noord en Het Groninger Landschap.

Mening geven

Wie alvast zijn of haar mening wil geven, kan tot uiterlijk 17 oktober mailen naar oldambtster@libau.nl. Libau wil ook graag in contact komen met personen die ooit hebben overwogen een Oldambtster boerderij te kopen, maar toch zijn afgehaakt.