Mimi Meijer 50 jaar lid van dameszangkoor De Korenaar uit Winschoten

Winschoten - Mimi Meijer-De Vries was op 15 augustus maar liefst 50 jaar lid van het dameszangkoor De Korenaar uit Winschoten. Vanwege vakantieperikelen werd ze onlangs in het zonnetje gezet door bestuur en leden van het koor.

Ze kreeg een fotocollage van de afgelopen jaren, een boeket bloemen en een beeldje van de G (muziek)sleutel. Dit beeldje heeft een eervolle plaats gekregen op haar piano bij haar thuis.

Als mezzo heeft Mimi in het koor altijd op de eerste rij gestaan. Ze was zij 26 jaar lang penningmeester.