Hanzehogeschool Groningen start project om pesten op basisscholen aan te pakken

Regio - Leerkrachten en ouders laten samenwerken in pestsituaties, daar gaan het lectoraat ‘Jeugd, Educatie en Samenleving’ en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen zich mee bezig houden in het nieuwe project ‘Leerkrachten en ouders: partners in de aanpak van pesten.’

Er is een breed scala aan anti-pestmethoden voor scholen. Maar in alle antipestmethodes ontbreken aanwijzingen voor de leerkracht om met ouders samen te werken in een dergelijke situatie. En dat terwijl deskundigen het er juist over eens dat leerkrachten en ouders sámen de sociale veiligheid van kinderen in het basisonderwijs moeten vergroten.

Veel leerkrachten vinden het niet gemakkelijk om met ouders samen te werken, en al helemaal niet als er sprake is van pesten. Pesten is een beladen onderwerp dat de relatie tussen leerkracht en ouders behoorlijk op de proef stelt.

Doel

Het doel van het project ‘Leerkrachten en ouders: partners in de aanpak van pesten’ is om samen met leerkrachten, ouders en kinderen een effectieve aanpak te ontwikkelen op dit gebied. Het project start op 1 december 2018 onder leiding van dr. Annelies Kassenberg, associate lector van het lectoraat ‘Jeugd, Educatie en Samenleving.’ Zij is hoofaanvrager van dit project en projectleider. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft een bedrag van 500.000 euro ter beschikking gesteld voor dit project, dat drie jaar duurt.

De Hanzehogeschool Groningen gaat samenwerken met de vakgroep Sociologie van de RUG, Cedin, hogeschool Windesheim, hogeschool Rotterdam, het NJI en verschillende basisscholen in Nederland om praktijkgericht onderzoek doen naar dit onderwerp.