Oldambt zet in op toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet

Winschoten - Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet verstrekken gemeenten zorg aan inwoners. Voorbeelden van zorg zijn dagbesteding of individuele begeleiding, zowel thuis als bij een zorgaanbieder.

Gemeente Oldambt heeft als doel om de kwaliteit van de aangeboden zorg continu te verbeteren. Daarnaast wil de gemeente het onrechtmatig gebruik van zorggeld voorkomen en stoppen. Om deze doelen te behalen, zijn er meer mensen nodig. Oldambt gaat daarom per direct extra mensen inzetten op het vlak van toezicht en handhaving.

Sneller en beter toetsen
Het extra personeel voert onder andere toezichthoudende taken uit. Hierdoor kan de zorg die wordt gegeven sneller en beter worden getoetst. De toezichthouders controleren onder andere of de persoon in kwestie de zorg nog nodig heeft, of de zorg nog actueel is en of het dossier kan worden afgesloten. Ook wordt de kwaliteit van de voorzieningen getoetst en wordt er gekeken of de zorg niet ten onrechte wordt ingezet. Gemeente Oldambt gaat sterk inzetten op preventief werken. Naast signaalgestuurd toezicht gaat Oldambt ook steekproeven nemen in de zorg.

Betere aanpak
Het inzetten van extra mensen op toezicht, handhaving en preventie binnen de Wmo en de Jeugdwet zorgt voor een betere interne verbinding, bijvoorbeeld met de participatiewet. Door samen af te stemmen en de signalen integraal op te pakken kan de gemeente fraude in de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet efficiënter bestrijden.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen  met de toezichthouders Wmo en Jeugd via toezichtwmo@gemeente-oldambt.nl.