Tijdelijke toename WW in Groningen, maar niet in Veendam, Pekela en Westerwolde

Winschoten - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in augustus licht toe. Vooral vanuit onderwijs en de uitzendsector kwamen meer mensen in de WW terecht omdat hun werk tijdelijk stopte tijdens de zomervakantie. In de meeste andere sectoren blijft de WW dalen.

Op de lange termijn daalt de WW sterk. Met een toename van de openstaande vacatures zorgt dit steeds vaker voor personeelstekorten.

Eind augustus telde Groningen 9.427 WW-uitkeringen. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in augustus licht toe met 12 uitkeringen (+0,1procent). Tussen sectoren zijn grote verschillen in de WW-ontwikkeling. Zo nam de WW vanuit onderwijs en uitzendsector in augustus toe, terwijl in sectoren als zorg en welzijn, industrie, vervoer en opslag en bouw sprake was van een dalend aantal WW-uitkeringen.

Personeelstekorten breiden zich uit
De lange termijn ontwikkeling van de WW laat nog steeds een sterk dalende lijn zien. Zo verstrekte UWV ten opzichte van een jaar geleden in Groningen 28 procent (3.675) minder WW-uitkeringen. Tegenover een kleiner aantal WW-uitkeringen staan steeds meer openstaande vacatures. Medio 2018 staan bijna 5.400 vacatures open, 35 procent meer dan vorig jaar. In de afgelopen twee jaar is de spanning op de arbeidsmarkt hierdoor flink toegenomen. Werkgevers in steeds meer sectoren ervaren personeelstekorten voor een steeds breder spectrum aan beroepen. In Groningen zijn vooral vacatures in ICT, techniek, zorg, horeca en callcenters moeilijk vervulbaar.

Oost-Groningen

Opvallend is dat het landelijke beeld niet overeenkomt met de cijfers in Oost-Groningen. In Pekela (juli: 185 - augustus: 179), Veendam (495 - 477) en Westerwolde (411 - 404) nam het aantal mensen in de WW juist af. In de gemeente Oldambt (juli: 635 - augustus: 643) en Stadskanaal (488 - 510) was wel sprake van een toename.