Complimenten voor mantelzorgers in Westerwolde

Wedde - De gemeente Westerwolde deelt cadeaubonnen uit aan mantelzorgers voor al het werk dat zij in Westerwolde belangeloos doen voor hun naasten.

Mantelzorgers kunnen tot 18 oktober een cadeaubon ter waarde van 200 euro aanvragen via westerwolde.nl Deze cadeaubon is bij deelnemende ondernemers in Westerwolde in te leveren. Mantelzorgers die in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment, ontvangen eind oktober meer informatie.

Onbetaald

Mensen die langere tijd onbetaald voor een partner, familielid of bekende zorgen zijn mantelzorger. Een mantelzorger zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Wethouder Wietze Potze: “Mantelzorgers leveren met hun inzet een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Met dit mantelzorgcompliment willen wij laten zien dat we de bijzondere inspanningen van mantelzorgers erkennen en enorm waarderen.”

Mantelzorger opgeven?
Inwoners die hun mantelzorger willen bedanken voor de goede zorgen van het afgelopen jaar, kunnen hem of haar aanmelden voor het mantelzorgcompliment. Het aanvraagformulier en alle voorwaarden staan op westerwolde.nl. Mantelzorgers die bekend zijn bij Rzijn of Welzijn Bellingwedde ontvangen automatisch een
aanvraagformulier.

Week van de Mantelzorg
Tussen 5 en 9 november houden de steunpunten mantelzorg van Rzijn en Welzijn Bellingwedde diverse activiteiten. Mantelzorgers worden in die week uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het mantelzorgcompliment.