Kortere reistijd Amsterdam naar Noord-Nederland lijkt stap dichterbij

Winschoten - De reistijd tussen Amsterdam en Noord-Nederland kan met 30 minuten omlaag. Het noorden roept de Tweede Kamer op om hiervoor de extra middelen te gebruiken.

Het Rijk wordt tevens opgeroepen om de energie die er is om de regionale opgaven met Regiodeals aan te pakken niet verloren te laten gaan. Noord-Nederland wil aan de slag, onder andere met de Regiodeal natuurinclusieve landbouw. 

Reistijdwinst

Voor 2030 moeten Assen, Groningen en Leeuwarden bereikbaar zijn met snelle treinen. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, pleit als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op Prinsjesdag voor de grootste reistijdwinst van het openbaar vervoer in Nederland. "Een kortere reistijd over het spoor naar Noord-Nederland is al jaren een wens van de reiziger en goederenvervoerders. Daarnaast is een snelle verbinding met het noorden noodzakelijk om de druk op de Randstad te verminderen en tevens biedt een snellere verbinding van Amsterdam richting Hamburg economische kansen voor heel Nederland."

Op korte termijn kan al gestart worden met de inzet van snelle treinen ’s ochtends vroeg en ’s avonds zonder tussenstops. In de dagelijkse dienstregeling kan al in 2023 een kwartier tijdwinst worden behaald tussen Amsterdam en Zwolle door onder andere snelle treinen 200 km per uur te laten rijden op de Hanzelijn en 160 km per uur op de Flevolijn.

Extra middelen

De investering kan gehaald worden uit de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt om een inhaalslag te maken op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer. Het spoor richting Zwolle kan beter benut worden door langeafstandstreinen en sprinters. Boven Zwolle moet vervolgens gekeken worden naar optimalisatie van het bestaande spoor, zodat ook op de trajecten richting Leeuwarden, Assen en Groningen de reistijd met een kwartier wordt verkort, in totaal een reistijdwinst van 30 minuten.