Reünie Fabrieksterschool in Veelerveen

Veelerveen - Een aantal mensen is bezig om een reünie te organiseren van de Fabrieksterschool in Veelerveen. Deze school heeft van 1918 tot 1972 dienst gedaan. De reünie wordt gehouden in dorpshuis Ons Noaberhoes in Veelerveen.

In 1998 was er ook al een reünie, waar 473 mensen aanwezig waren. De reüniecommissie komt nog jaarlijks bijeen en is het idee geopperd, omdat het in 2018 honderd jaar is geleden dat de school geopend is, nog weer een reünie te houden. Maar nu in een wat kleinere opzet.

Er zijn ruim 600 namen doorgespit om de juiste adressen te achterhalen. Heel veel zijn er gevonden, maar toch niet allemaal.

Opzet en programma
De opzet en het programma zijn wat meer bescheiden dan in 1997, ook rekening houdend met de hogere gemiddelde leeftijd van de reünisten. Destijds was er door het grote aantal deelnemers een mega-feesttent nodig, wat nogal wat logistieke inspanning vergde. De officiële opening werd destijds verricht door burgemeester Engbert Drent, Verder was er een foto-expositie, een feestavond met muziek en het reünieboek. De bedoeling is deze keer vooral om na zoveel jaren gezellig bij te praten, met niet te veel poeha er om heen. Niettemin is de organisatie er in geslaagd om een mooi programma aan te bieden. Het dorpshuis is geopend vanaf 13.00 uur, waarna de opening van de reünie om 14.00 uur is.

Behalve het gezellig samen zijn in alle ruimtes van het dorpshuis, is er een doorlopende digitale foto-expositie, vindt er een kort toneelstuk plaats van de lokale toneelgroep VIP over Boelo Tijdens, kan het boek 'Bellingwedde een rijke historie'worden gekocht, evenals alle foto’s op usb sticks, en wordt de dag afgesloten met een koud en warm buffet. Als noviteit wordt de deze zomer in ere herstelde dorpsklok van Veelerveen bij aanvang van de reünie geluid.

Aanmelden

Ieder die de school heeft bezocht van 1918 tot 1972 en geen bericht heeft ontvangen, kan inlichtingen vragen of zich aanmelden bij voorzitter Henzo Hidding, Beneden Westerdiep 85, 9645 AG, Veendam, telefoon 06-53181825, of bij of Jan Schut, Sint Vitusholt 7e laan 9, 9674 AX,  Winschoten, telefoon 0597-415620.