Gildeleren van start binnen Zorggroep Oosterlengte

Winschoten - Zorggroep Oosterlengte is deze maand begonnen met Gildeleren: een nieuwe invulling van een oud begrip.

Na een toespraak van hoofd zorg Old Wolde, Arie Erkelens, en vervolgens Francis Stortelder, teammanager Zorg en welzijn van het Noorderpoort, werden de leerlingen van de gecombineerde opleiding MzVz IG gelijk aan het werk gezet met een eerste ludieke opdracht: een ballon met een smiley opblazen! Met de achterliggende gedachte: Als je een lach geeft aan de cliënt of collega of wie dan ook, krijg je een lach terug.

De ballon vormde het vrolijk decor voor de groepsfoto.

Het Gildeleren past uitstekend binnen de visie van Oosterlengte en Noorderpoort, omdat deze manier van leren in de praktijk een belangrijk en continu proces is. Binnen dit concept volgen de studenten hun onderwijs niet alleen op school, maar krijgen zij ook les van docenten binnen de muren van het leerbedrijf. In dit geval zorggroep Oosterlengte, met als kern: ‘Samen werken, samen leren en samen zorgen’.

Deze vorm van leren zal het vakmanschap en daarmee de kwaliteit van zorg bevorderen, zo wordt gesteld. En dit alles vanuit de centrale visie ‘de cliënt als mens’.