Leiding obs Jaarfke ontruimt de school

Scheemda - Obs Jaarfke in Scheemda is vanmorgen rond 9.00 uur ontruimd. De ontruimingsoefening wordt verplicht ieder jaar gehouden.

Datum en tijdstip waren echter niet willekeurig gekozen. Deze sluiten namelijk aan bij de actie '#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september'.

Verontwaardigd

Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk.

De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft directeuren en adjunct-directeuren opgeroepen om mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september start.

De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:
- De uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap.
- De belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.
- De verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders.

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld.