Weekendschool Oldambt van start met een nieuwe groep leerlingen

Winschoten - Met dank aan de gemeente Oldambt, Tafel 41 en de Rotary Winschoten start na de herfstvakantie, op 4 november, de Weekendschool Oldambt met een nieuwe groep leerlingen. Als leslocatie fungeert De Stuwe in Winschoten.

Gastdocenten uit de regio zetten zich geheel belangeloos in; professionals uit vele beroepsgroepen, die met passie over hun vak vertellen en de leerlingen daarin meenemen. Bijvoorbeeld een journalist, dierenarts, huisarts, een agrariër, fotograaf of een advocaat.

Twintig zondagen
De weekendschool biedt circa 20 zondagen een uitgebalanceerd programma aan, waardoor kinderen kennis maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Weekendscholen vind je in meerdere, vaak grotere, steden verspreid over Nederland. Het is een beproefd concept waarbij honderden kinderen jaarlijks uitstromen met een betere kwalificatie voor het vervolgonderwijs en de daarop volgende beroepskeuze.

Kinderen groep 7 welkom
De Weekendschool Oldambt is uniek in zijn soort omdat zij werkt in en voor een plattelandsregio. Leerlingen van groep 7 van de basisschool die in de gemeente Oldambt wonen zijn welkom. Aanmelden kan via m.diemer@cmostamm.nl of via de juf of meester op hun school.

Voor 3 oktober organiseert het stichtingsbestuur een vrijblijvende voorlichting voor ouders en kinderen in De Stuwe aan de Grindweg 70 in Winschoten, aanvang 19.30 uur. Op zondag 4 november zorgt Stichting Oud Brandweermateriaal (SOB) Winschoten voor een 'spetterende' start van het nieuwe leerjaar.

Vrienden van de Weekendschool
Voor de verdere ondersteuning vanuit ouders en het bedrijfsleven is daarnaast gestart met een crowdfundingactie, via onder andere Rotary Winschoten en Tafel 41. Gezocht wordt naa mogelijkheden van vervoer om de kinderen van de buitendorpen naar de Weekendschool te laten komen. Wie er wat voor voelt om een (vrijwillige) bijdrage te leveren, ook als gastdocent, kan contact opnemen met Maud Diemer, projectleider Weekendschool Oldambt, via m.diemer@cmostamm.nl, of 06-46078222.