Start bouw nieuwe Clockstede

Nieuwe Pekela - De bouw van een nieuw verpleegcentrum in Nieuwe Pekela is begonnen. Op een terrein tussen de plaatselijke Prunus- en Meidoornlaan, tegenover wooncentrum de Meyborgh, zijn bouwvakkers aan de slag gegaan met het aanbrengen van hekken en het plaatsen van enkele onderkomens.

Ook zijn de eerste sleuven gegraven. Zorgverlener Oosterlengte gaat het centrum huren van Vastgoud BV die opdrachtgever is. Naar verwachting zal de realisatie ruim een jaar in beslag nemen.

Het nieuwe verpleegoord dat een totale oppervlakte heeft van zo’n 10.000 vierkante meter, wordt uitgevoerd in laagbouw. Dat betekent dat er geen verdiepingen komen. Het bouwoppervlak bedraagt 3000 vierkante meter. Er komt een besloten tuin met gelegenheid om te wandelen.

Bij het gebouw komen 50 parkeerplaatsen. Het nieuwe centrum wordt aardbevingsbestendig gebouwd en de verwarming zal plaats vinden middels aardwarmte. Er komt plaats voor 36 bewoners. Vier huiskamers, met eigen keukens moeten voor de gezelligheid zorgen. In het gebouw komen geen specialismes als fysiotherapie. Alle bewoners en het gehele personeel van de Clockstede gaan mee naar het nieuwe centrum.

De bouw wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door plaatselijke en regionale bedrijven. Dat geldt ook voor de materialen. De huidige Clockstede is eigendom van de Woongroep Acantus. Niet bekend is wat er met het leeg komende pand gaat gebeuren.