Emotie en acceptatie omtrent gaswinning onder de loep

Regio - Negatieve emoties worden sterker en de acceptatie kleiner. Dit zijn de uitkomsten van een vijfde meting van een langdurig onderzoek dat de Rijksuniversiteir Groningen (RUG) uitvoert naar de mening van inwoners over gaswinning in de provincie.

Uit het onderzoek dat al sinds 2013 loopt, blijkt dat de acceptatie van gaswinning uit het Groningen-gasveld vrij laag is en dat dit verder is gedaald. Deelnemers zijn van mening dat gaswinning moet verminderen; dit geldt vooral voor bewoners in het kerngebied. In de loop van het onderzoek zijn de deelnemers sterker van mening geraakt dat gaswinning moet verminderen.

Cultureel erfgoed
Over het algemeen denken deelnemers dat aardbevingen in de toekomst krachtiger zullen worden en vaker zullen voorkomen. Deelnemers in alle regio’s zijn bezorgd over de aardbevingen. Deze zorgen zijn iets toegenomen. Men denkt dat de aardbevingen vooral negatieve gevolgen hebben voor huizen (schade en waardedaling) en het imago van de provincie Groningen. Daarnaast denken deelnemers dat aardbevingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor het aanzicht van de woonomgeving en cultureel erfgoed in de provincie Groningen.

Men vindt andere gevolgen, zoals lichamelijk letsel, minder waarschijnlijk. Wat opvalt is dat deelnemers het waarschijnlijker vinden dat aardbevingen negatieve gevolgen hebben voor inwoners van de provincie Groningen in het algemeen dan voor henzelf.

Hopeloos
Deelnemers voelen zich machteloos als ze aan aardbevingen denken. Daarnaast voelen ze zich redelijk verontwaardigd, teleurgesteld, boos, en enigszins hulpeloos, ongemakkelijk, hopeloos en nuchter. Negatieve emoties zijn nu sterker dan in de vorige fase. Hoe meer mensen zijn blootgesteld aan aardbevingen, hoe meer negatieve emoties ze ervaren.

Aanklagen

Mensen in verschillende regio’s van de provincie  is gevraagd welke acties ze willen ondernemen om aardbevingsrisico’s te verminderen. Men wil vooral verantwoordelijke partijen aanklagen en het eigen gasverbruik verminderen. Daarnaast wil men, in iets mindere mate, onder andere  thuis beschermende maatregelen nemen en anderen overtuigen het gasverbruik te verminderen.