VCP Oldambt stapt uit de raadswerkgroep energietransitie

Winschoten - VCP Oldambt is uit de raadswerkgroep energietransitie gestapt. Dit vanwege de situatie omtrent het aan te leggen zonnepark in Finsterwolde.

Afgelopen week kwam de raadswerkgroep energietransitie voor het eerst bij elkaar. Diverse partijen, vertegenwoordigd in de raad van Oldambt, hadden zich daarvoor aangemeld. Ook de VCP was daarbij aanwezig.

"De bedoeling was om beleidsregels omtrent het aanvragen van vergunningen voor het aanleggen van zonneparken en kleinschalige windparken op te stellen. Deze kunnen dan dienen voor toekomstige aanvragen", stellen Engel Modderman, Jan Kenter en Alma de Groot namens de VCP-fractie.

"Op zich een goede ontwikkeling, want laten we helder zijn, een omslag ten aanzien van fossiele grondstoffen is noodzakelijk. Er is een wereld door te geven aan onze toekomstige generatie. Daar zijn we het zonder meer over eens. Tevens kun je regels op stellen hoe de belangen van omwonenden op een goede manier worden behartigd."

Nieuwe regels

"Vanuit de VCP hebben wij naar voren gebracht dat wij graag zouden willen zien dat de nieuwe regels ook zouden gaan gelden voor het aan te leggen zonnepark in Finsterwolde. Het antwoord van de overige partijen was vrij helder. Gedane zaken nemen geen keer. De aanvraag voor Finsterwolde wordt behandeld onder de oude
regels."

Niet uit te leggen

"Wij hebben daarop direct aangegeven dat het niet uit te leggen is aan de omwonenden dat onze fractie tegen de procedure is die is gevolgd in Finsterwolde en toch in een commissie gaat zitten om nieuwe regels op te stellen. Daarbij komt nog het feit dat wij dan ook mee moesten werken om nogmaals een haalbaarheidsonderzoek op te starten, uit te voeren door een extern bureau. Wij staan op het standpunt dat er meerdere keren een onderzoek is gedaan. Telkens met hetzelfde resultaat: Er is geen draagvlak onder de omwonenden."

VCP Oldambt besloot daarom uit de raadswerkgroep energietransitie te stappen.

De communisten vermoeden dat de overige partijen nu stellen dat de VCP voor zijn verantwoordelijkheid wegloopt als raadsfractie, maar dit is volgens VCP niet het geval.

"Wij zitten er niet om het belang te dienen van initiatiefnemers en grondeigenaren, zoals het in Finsterwolde is gegaan en nog steeds gaande is."