Gemeente Oldambt vraagt innovatieve ideeën

Winschoten - Op zoek naar oplossingen vraagt de gemeente Oldambt haar inwoners, haar ondernemers, haar verenigingen en haar stichtingen om hulp.

De gemeente zoekt ideeën voor het begeleiden van mensen die dagbesteding volgen en graag een baan willen; het op weg helpen van jongvolwassenen met psychosociale problemen naar zelfstandig wonen, en het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Dagbesteding

Gesteld wordt dat veel mensen die gebruikmaken van dagbesteding met enige begeleiding prima naar een betaalde baan toe kunnen werken. Er zijn echter nog onvoldoende methodes om deze ‘doorgaande ontwikkelingslijn’ op te pakken. De gemeente wil dit probleem graag integraal oppakken, waarbij de gemeentelijke organisatie ook betrokken wordt.

Verder zijn er relatief veel jongeren in het Oldambt met psychosociale problemen, die vanwege deze problemen niet langer thuis kunnen blijven wonen. Deze jongeren komen niet in aanmerking voor beschermd wonen. Ook zelfstandig wonen is nog niet mogelijk. Dit komt deels door een gebrek aan passende woonruimte. De gemeente is op zoek naar ideeën waarmee we deze jongeren kunnen helpen op weg naar hun zelfstandigheid.

Passende woonruimte

Ook merkt de gemeente dat het voor oudere inwoners steeds lastiger wordt om een passende woonruimte te vinden. De gemeente wil dat haar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Alle voorstellen worden door een jury getoetst op haalbaarheid. De indieners van de beste ideeën worden uitgenodigd om een 10 minuten durende presentatie te geven over het ingezonden idee op 5 oktober. De presentaties worden beoordeeld door een jury die bestaat uit twee beleidsmedewerkers, de teamleider Wmo, een Wmo-consulent en portefeuillehouder Laura Broekhuizen. Deze jury bepaalt welke ideeën in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente en omgezet worden in een pilot.

Ideeën 

Uitgewerkt ideeën (inclusief begroting) kunnen tot en met 21 september worden gestuurd naar info@gemeente-oldambt.nl. De ideeën moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, deze vindt u terug op www.gemeenteoldambt.nl/innovatieveideeen