Bijeenkomst Gewoonvoormekaar in Halte Democratie

Winschoten - De eerstvolgende bijeenkomst van Gewoonvoormekaar is op woensdag 19 september in de Halte Democratie (naast de Harbour Jazz Club) aan de Havenkade West 1 in Winschoten, aanvang 19.30 uur.

Aan bod komen onder andere  de gesprekken met woningcorporatie Acantus en de komende activiteiten die worden georganiseerd.

Verder worden de wensen van de achterban besproken en komt de aanwas van leden en donateurs aan bod.

Goudvoormekaar wil onder meer woon- en zorgmogelijkheden realiseren in het Oldambt, met daarbij behorende andere zorg en betere voeding in Oost-Groningen.

Meer informatie op http://www.goudvoormekaar.nu/