Cursus Grunneger Toal in Wedde

Wedde - Bij voldoende deelname gaat er vanaf dinsdag 9 oktober een beginnerscursus Grunneger Toalvan start in Wedde.

De cursus wordt gegeven door Meike Stedema, docente Gronings, opgeleid door het Huis van de Groninger Cultuur en het Bureau Groninger Taal en Cultuur.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan alle facetten van de Groninger streektaal: verstoan, proaten, lezen en schrieven. In 10 wekelijkse lessen van twee uur maakt de cursist kennis met de Groninger spelling, Groningstalige literatuur en Groningse muziek. Ook is men  in staat om de gesprekken in het Gronings te volgen.  

Opgave en meer informatie

Voor opgave of meer inlichtingen over de inhoud van de cursus kan contact worden opgenomen met Wil Werkman-Kuizenga, cursuscoördinator, via: cursusgronings@gmail.com of 06-48682278; en/of met Meike Stedema, docent, via m.s.stedema@kpnmail.nl of 06-53787839.