Korps Winschoten van het Leger des Heils bestaat 130 jaar

Winschoten - Korps Winschoten van het Leger des Heils bestaat 130 jaar. Op 1 september 1888 werd het korps opgericht. Kapiteine Volp en luitenantes Struijkenkamp en De Wilde waren de eerste officieren.

Het ontwikkelde zich niet slechts als kerkgenootschap, maar ook als instantie om christelijk dienstwerk te verrichten aan de medemens in nood.

Anno 2018 geven Bineke en Peter Berkenbosch als (auxiliair) kapitein leiding aan heilssoldaten en vele vrijwilligers. De kledingwinkel en het spreekuur schuldhulppreventie zijn voorbeelden van activiteiten. Individueel kan hulp op maat verleend worden. Als het korpsgebouw open is, wordt wie er ook maar behoefte aan heeft uitgenodigd voor ontmoeting en eventueel gesprek bij een kopje koffie of
thee. Het gaat daar niet in eerste instantie om iemands geloof.

Korpsjubileum gevierd

Het korpsjubileum wordt gevierd in het laatste weekend van oktober. Op zaterdag 27 oktober is er een optreden van The Amsterdam Staff Band onder leiding van Olaf Ritman in winkelcentrum De Helling in Oude Pekela, aanvang 14.15 uur.

Deze zaterdag wordt vanaf 19.30 uur een feestelijk concert gegeven in de Vennekerk in Winschoten door The Amsterdam Staff Band. Medewerking wordt verleend door Christelijk Mannenkoor Crescendo. De zaal is open vanaf 18.45 uur; de entree bedraagt zes euro.

Het korpsjubileum wordt op zondagmorgen 28 oktober gevierd in een eredienst. De feestelijke samenkomst begint om 10.00 uur in het korpsgebouw aan de Dr. D. Bosstraat 16 in Winschoten.

Jubileumboekje

Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan verschijnt er een jubileumboekje, waarin de korpsgeschiedenis uitgebreid aan de orde komt.