Christelijk Mannen Ensemble Pekela op zoek naar zangers

Pekela - Christelijk Mannen Ensemble Pekela is op zoek naar zangers Er is vooral behoefte aan bassen en baritons.

Op dit moment telt de groep 16 zangers. Het repertoire is christelijk georiënteerd en de liederen die worden gezongen zijn behalve Nederlandstalig ook Engels-, Duits- en Russischtalig. Ook Hebreeuwse liederen staan op het repertoire.

Het ensemble zingt met name in kerken, verzorgingstehuizen en in ziekenhuizen. Ook is medewerking verleend aan de Pekelder Oranjeconcerten en aan 4- en 5mei vieringen.

Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt van 9.30 tot 11.30 uur geoefend in de studio van dirigente mevrouw Eiten in Oude Pekela. Belangstellenden kunnen contact opnemen via 0597-614576.