Drie jubilarissen bij CMK Crescendo Winschoten

Winschoten - Christelijk mannenkoor Crescendo huldigde zaterdag, tijdens een bijeenkomst in In den Stallen, drie jubilarissen. Het gaat om de heren Mulder (40 jaar koorlid), Reininga (25) en Blokzijl (40).

De drie kregen door hun echtgenotes de Crescendo-speld opgespeld, terwijl hun echtgenotes werden verrast met een boeket bloemen. De bijbehorende KCZB-oorkondes werden door voorzitter Heikens overhandigd.

Die avond blikte erelid Schreuder nog terug op 52 jaar Crescendo. Als bijzonderheid merkte hij op, dat in het gehele bestaan - 52 jaar - van het koor slechts twee dirigenten aan het roer hebben gestaan, namelijk Bruno Riemeijer en - vanaf 1991 - Klaas Withaar. Verder werd er vooruitgeblikt naar weer een nieuw seizoen met veel optredens in binnen- en buitenland.