Erich Wünker verricht starthandeling voor nieuwe invulling De Wissel in Midwolda

Midwolda - Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt verricht woensdag 5 september om 14.30 uur de officiële starthandeling voor de nieuwe invulling van De Wissel in Midwolda.

Een aantal inwoners van Midwolda komt sinds 2015 samen om een nieuwe invulling te bedenken voor het braakliggend terrein aan De Wissel. Sinds 2016 zijn ze verenigd in Stichting Wisselwerking. Deze stichting staat voor ontwikkeling en beheer van het gebied.

Belevingsbos

Begonnen wordt met de aanleg van het belevenisbos. Wandelpaden, waterberging, speelmogelijkheden en een landschapsbalkon. Op het landschapsbalkon komen informatiepanelen te staan met de geschiedenis over het gebied waarop men uitkijkt.
Verder ligt het in de planning een activiteitengebouw cq. dorpshuis te bouwen.

Midwolda beschikt momenteel niet over een dorpshuis. Ook een jeu-de-boulesbaan, fitnesspark en een skatebaan worden gerealiseerd. Tevens speelmogelijkheden voor de allerkleinsten.

Stichting Wisselwerking bestaat momenteel uit zes personen, waaronder het dagelijks bestuur. "Wij hopen dat in de toekomst meer inwoners zich willen gaan inzetten voor De Wissel. Stichting Wisselwerking beoogt een wisselwerking te creëren tussen de bewoners onderling", zegt voorzitter Jeanet Roozendaal-Van Dijk.

Ideeën

Wie een idee of ideeën heeft om te zijner tijd iets te organiseren voor jong of oud of wie als vrijwilliger mee wil helpen, kan mailen naar stichtingwisselwerking@gmail.com. Bellen kan ook: 06-11880983.