ETS-bijbelcursus weer van start in Winschoten

Winschoten - Het Evangelisch College, een organisatie die zich inzet voor bijbelonderwijs in Nederland, biedt de interkerkelijke ETS-Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland, onder andere in Winschoten.

De lessen in Winschoten vinden plaats op de eerste en derde dinsdag van de maand, van 19.30 tot 22.00 uur in 't Venster aan de Azaleastraat 16A. Docenten zijn Liebrecht Hellinga (Oude Testament) en Arend Kroes (Nieuwe Testament).

In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdgedachten van elk bijbelboek.

Voor vragen: info@ets-cursus.nl. Meer informatie op:  www.evangelisch-college.nl/ets.