Studie Nanny at Home nu ook in het Noorden

Winschoten - De eerste Studie Nanny/Coach at Home is actief in het Noorden. Ada Tolboom start met haar werkzaamheden vanaf september. Haar werk bestaat uit studiebegeleiding aan huis voor kinderen vanaf groep 5 tot en met eind vwo.

Als Studie Nanny/Coach at Home zet Ada zich in voor alle kinderen in de provincie Groningen en het noorden van de provincie Drenthe. Zij heeft, als franchisenemer, een afgebakend gebied. Binnen dit gebied gaat zij veel jeugd begeleiden rondom het thema van het leren leren. De aanpak is uniek, omdat het onder andere een persoonlijke en langdurige aanpak is bij de kinderen thuis.

Dollard College Winschoten

Vanaf het komende schooljaar is zij volledig beschikbaar, zes dagen in de week. Op elke schooldag en op de zondag. De zaterdag is zij in principe niet beschikbaar, vanwege de sportactiviteiten van haar kinderen. Ada Tolboom is getrouwd en heeft vier kinderen, die allemaal op het Dollard College in Winschoten zitten.

Ada Tolboom gaat bij de kinderen thuis, in een voor hun vertrouwde omgeving werken aan hun studievaardigheden en studiegewoonten. De kinderen krijgen hele concrete handvatten op het gebied van planning, samenvatten, aantekeningen maken en nog veel meer. Het huiswerk wordt gezamenlijk gepland en verder worden de kinderen ondersteund daar waar nodig. Op deze manier, zo is de achterliggende gedachte, krijgen ze overzicht en meer vertrouwen in zichzelf, zodat zij ook met eventuele leerproblemen beter gaan presteren op school.

Voordat Ada bij de kinderen thuis komt, heeft er een intake plaatsgevonden met de ouders om te bepalen waar precies de behoefte ligt. De focus ligt op het aanleren van vaardigheden.

Meer informatie

Voor contact met Ada Tolboom c.q. voor meer informatie: www.studienannyathome.nl
of stuur een mailtje naar studienannyathome.ada@hotmail.com.