Oudeschanskerkolk bijna in ere hersteld

Oudeschans - Wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde brengt maandag 20 augustus, op uitnodiging van IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV Oost-Groningen, een bezoek aan de Oudeschanskerkolk. De rondleiding is naar aanleiding van de recente werkzaamheden aan deze kolk.

De afgelopen jaren werd duidelijk dat de Oudeschanskerkolk aan het ‘verlanden’ was en dat de kwaliteit van het water achteruit ging. De kolk werd daarom uitgegraven en is inmiddels bijna in ere hersteld, waarbij de dikke sliblaag is verwijderd en de oevers zijn vrijgemaakt van begroeiing.

De meters dikke sliblaag is onderzocht op plantenresten. Het archeologische onderzoek heeft onder andere musketkogels en aardewerk opgeleverd. Natuuronderzoek wijst uit dat het zoetwaterleven in de kolk vroeger anders was dan nu. Er was ooit sprake van een gezonde visstand en een grote diversiteit aan schelpdieren. In de diepere sliblagen zijn huisjes van enkele slakken- en mosselsoorten gevonden die niet meer bij recente inventarisaties zijn waargenomen.

Herstel
Door het verwijderen van het slib herstelt de natuur in de kolk zich waarschijnlijk. Er ontstaat helderder water, waardoor ondergedoken waterplanten de kans krijgen zich opnieuw te vestigen. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 70 soorten van het herstel van de kolk kunnen profiteren. Het herstel leidt bovendien tot herkenbaarheid van de kolk als historisch landschapselement.

Historie
De historie van de kolk is voor een deel duidelijker geworden. Slibonderzoek door de RUG heeft uitgewezen dat de kolk tussen 1470 en 1640 is ontstaan en daarna meerdere malen is overspoeld door zeewater. In combinatie met andere historische bronnen wordt nu een aannemelijke reconstructie gemaakt van het ontstaan van de kolk en ingrijpende gebeurtenissen die de omgeving hebben getroffen.