VCP Oldambt stelt vragen over procedure rond Zonnepark Finsterwolde

Winschoten - VCP Oldambt heeft schriftleijke vragen gesteld over het Zonnepark Finsterwolde, en dan met name over de gevolgde procedure rond de zogenoemde Verklaring van geen Bezwaar.

Het lijkt volgens VCP de bedoeling te zijn dat de landbouwgrond niet wordt aangekocht door F&S Solar, dat plannen heeft om een zonnepark van in totaal vijftien hectare aan te leggen aan de rand van Finsterwolde, maar voor langere tijd gebruikt (20 tot 25 jaar?) . De communisten willen van het Oldambtster college weten of dit klopt.

VCP stelt dat een Verklaring van geen Bezwaar niet voor een dergelijk lange periode afgegeven mag worden. Ook zou, zo wordt gesteld, dat de situatie zou kunnen ontstaan, dat de grond na afloop van die lange periode sowieso definitief de nieuwe industriële bestemming houdt.

Daarnaast wil VCP Oldambt weten of het college bewust is van het feit dat wanneer men hier groen licht geeft, er heel veel landbouwpercelen kunnen worden ingezet voor zonnepanelenvelden.

"Voor de grondeigenaar is het tot nu toe heel verleidelijk: per hectare 20 jaar lang ieder jaar tussen de 5000 en 7000 euro. Voor een perceel van 10 hectare is dat al gauw 50.000 euro per jaar, uitgaande van de lage prijs per hectare."