Groninger Landschap organiseert fietstocht rond thema 'Natuur en cultuur'

Regio - Het Groninger Landschap organiseert voor zondag 2 september een fietstocht rond het thema 'Natuur en cultuur'.

Vanaf bezoekerscentrum Dollard aan de Dallingeweersterweg 30 in Termunten fietsen de deelnemers  naar de kerk van Termunten, museumgemaal Kremer en de haven van Termunterzijl. Via de Groote Polder gaan de tocht langs het kerkhofmonument Oterdum.

In Borgsweer en Woldendorp genieten de fietsers van het weidse landschap van onder andere de Carel Coenraadpolder. Langs de Dollarddijk, van waaraf een blik kan worden geworpen op het water, vogels en de kwelders, zijn bij de zeehondenkijkwand de rustende zeehonden te zien.

De fietstocht is van 13.00 tot 16.00 uur.  Deelname is gratis. Aanmelden kan via https://www.groningerlandschap.nl/