Struinen langs de Dollard

Regio - Het Groninger Landschap organiseert voor zondag 26 augustus weer een struintocht langs de Dollard. De fietstocht is van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wat de deelnemers deze middag precies gaan doen, wordt bij aanvang van de tocht gezamenlijk bepaald.

In deze periode zijn er zeehonden, waarnaar gekeken kan worden. Ook zijn er veel soorten vogels te zien vanuit de vogelkijkhut aan de rand van polder Breebaart en is er de vispassage.

De deelnemers gaan op de kwelder op onderzoek uit, naar wat er zoal in het slib en in de geulen leeft.

Startpunt is het Bezoekerscentrum Dollard aan de Dallingeweersterweg 30 in Termunten.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website: www.groningerlandschap.nl (activiteiten). Deelname is gratis.