Cursus over zoetwatervissen in Oudeschans

Oudeschans - RAVON, IVN Westerwolde-Oldambt, Vestingmuseum Oudeschans en KNNV Oost- Groningen geven zondag 26 augustus in Oudeschans een cursus over zoetwatervissen. De cursus vindt plaats in en rondom het vestingdorp. De start is om 10.30 uur in het Vestingmuseum aan de Molenweg 6. Deelname is gratis.

Aanleiding voor de cursus is het herstellen van de Oudeschanskerkolk door het slib er uit te halen. Dat moet leiden tot herstel van het zoetwaterleven, en de ontwikkeling van een gezonde visstand.

Tijdens de cursus, die wordt gegeven door Mick Vos van de RAVON, leren de deelnemers welke vissen in de watersystemen in de buurt van Oudeschans leven en hoe ze zijn te herkennen.

Vissen leiden een verborgen bestaan. Hierdoor krijgen ze minder aandacht dan bijvoorbeeld vogels en zoogdieren. Door deze cursus te organiseren, wil RAVON daar verandering in brengen en mensen betrekken bij het onderzoek naar vissen. RAVON zet zich in voor een gezonde en gevarieerde visstand. Daarbij werken ze graag samen met belangstellenden en belanghebbenden, zoals hengelsportverenigingen, natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen.

Theorie
In de ochtend wordt de theorie behandeld. ’s Middags wordt tot 16.30 uur met visnetten in de omgeving op zoek gegaan naar vissen en amfibieën en wordt de theorie in praktijk gebracht.

Aanmelden

Aan de cursus kunnen maximaal dertig personen deelnemen. Opgeven jan door naam en telefoonnummer te mailen  naar Mick Vos van RAVON: m.vos@ravon.nl. Na aanmelding ontvangt men meer informatie over het programma. 

IVN en KNNV zorgen voor de nodige materialen. Men dient zelf voor de lunch te zorgen.