'Verwachte zoekduur naar een nieuwe baan verder afgenomen'

Winschoten - De verwachte zoekduur naar een nieuwe baan in Nederland, van gemiddeld bijna 7 maanden in 2012 naar 4,4 maanden nu, is nóg verder afgenomen. Zo laten de laatste cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek in het tweede kwartaal van 2018 zien.

Deze cijfers benadrukken, volgens het onderzoek, nogmaals de aantrekkende economie en het vertrouwen dat werknemers in de huidige arbeidsmarkt hebben.

Verder wordt 26,6 procent van de beroepsbevolking minimaal één keer per kwartaal benaderd, ten opzichte 24,1procent in dezelfde periode vorig jaar. 

Mobiliteit

Daarnaast neemt de mobiliteit verder toe. Zo vonden 1,3 miljoen Nederlanders in de afgelopen 12 maanden (ander) werk. Een toename van 59.000 mensen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verder is vastgesteld dat de groep latente baanzoekers in Nederland momenteel met een aandeel van 46 procent groter is geworden dan de groep die helemaal niet op zoek is naar (ander) werk (43 procent).

Prognosemodel

Op basis van het door het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek ontwikkelde prognosemodel is de verwachting dat het aantal vacatures dit jaar en volgend jaar verder zal toenemen tot ruim boven de 1,1 miljoen.