Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Winschoten - Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) hebben fors meer vermogen dan werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van een zmp’er 217.000 euro. Bij zzp’ers lag dit op 101 duizend euro, bij werknemers op 23.000 euro. 

Bij bijna een vijfde van de zmp’ers was het vermogen negatief of schommelde tussen 0 en 5 duizend euro. Bij zzp’ers was dat een kwart: 19 procent had een negatief vermogen en 5 procent had geen of maar een klein vermogen van maximaal 5000 euro. Onder werknemers kwam een negatief vermogen vaker voor (29 procent), evenals een klein vermogen (10 procent).

Hypotheekschuld

Naast bezittingen hebben werknemers en zelfstandigen ook schulden, met name hypotheekschulden. Bij werknemers bedroeg de hypotheekschuld 92 procent van de totale schuld, bij zzp’ers is dat 80 procent en bij zmp’ers 74 procent. Zmp’ers hebben wel het vaakst een hypotheekschuld. Die schuld is met een doorsneewaarde van 231.000 euro ook hoger dan van zzp’ers en werknemers.