Vestia gaat 1065 (zorg)woningen in de provincie verkopen

Winschoten - Vestia gaat circa 1065 overwegend sociale (zorg)woningen verkopen in de provincie Groningen. De woningen liggen in acht gemeenten, onder wie de gemeente Oldambt en Pekela.

Het betreft woonzorg-, senioren en aanleunwoningen. De huurders kunnen in hun woning blijven wonen en de huurovereenkomst blijft hetzelfde.

Aanleiding verkoop
Vestia is een woningcorporatie met woningbezit in veel gemeenten, verspreid door het hele land. In de toekomst concentreert Vestia zich op vier kerngemeenten, te weten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. Daarom wil Vestia de woningen buiten deze gemeenten verkopen. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd over de voorgenomen verkoop.

Hetzelfde

‘’Voor onze huurders blijft de huurovereenkomst met bijbehorende voorwaarden hetzelfde. Alle rechten en plichten blijven behouden en de huurders kunnen in hun woning blijven wonen’’, vertelt Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia. ‘’De verkoop van deze (zorg)portefeuille levert een bijdrage aan de focus op onze maatschappelijke opgave in de vier kerngemeenten. Er is een toenemende vraag naar betaalbare woningen, een enorme duurzaamheidsopgave en er zijn stevige leefbaarheidsvraagstukken in de wijken. Op deze manier kunnen we onze missie ‘tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst’, waarmaken.’’

Vestia verwacht de verkoop in september 2018 te starten. Naar verwachting vindt de overdracht medio 2019 plaats. Capital Value begeleidt de verkoop namens Vestia.

Meer informatie

Meer informatie op www.vestia.nl/noorderlicht