Bermbrand in Oude Pekela snel onder controle

Aan de Ontsluitingsweg in Oude Pekela stond over enkele tientallen meters een berm in de brand. Met het droge weer is een stukje glas of een achteloos weggegooide peuk voldoende om de kurkdroge begroeiïng te laten ontbranden.

Meerdere mensen meldden de brand gelukkkig snel en de Pekelder brandweer was rap ter plaatse. Met twee stralen hogedruk werd de brand geblust. Vervolgens werd met een warmtebeeldcamera gecontroleerd of alles uit was. De laatste warme plekken werden nogmaals nat gespoten, waarna de tank van de auto leeg was.

Emmer water

Op een klein plekje onder in een boom werd nog een warme plek gemeten. Een breekijzer en een emmer water uit de naast gelegen sloot bleken voldoende om ook dit laatste stukje afdoende te koelen. Hierdoor hoefde de tank niet te worden gevuld met oppervlaktewater, maar kon op de kazerne de wagen met schoon water worden afgevuld.

Was er overigens nog meer water nodig geweest dan beschikken de tankautospuiten over een zogenaamde vlakke zuigerpomp zodat er uit zelfs ondiepe sloten nog water kan worden gewonnen.

Foto's Marcel Lameijer