Innovatieve ideeën gezocht voor en door inwoners gemeente Oldambt

Winschoten - Gemeente Oldambt roept haar inwoners, organisaties, verenigingen en stichtingen op om ideeën in te sturen die bijdragen aan het begeleiden van mensen die dagbesteding volgen en graag een baan willen, het op weg helpen van jongvolwassenen met psychosociale problemen naar zelfstandig wonen en het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Iedereen kan in principe een idee insturen. Wel moet men in de gemeente wonen, respectievelijk moet zijn of haar organisatie binnen de gemeente zijn. Men kan ook samen met andere inwoners en/of organisaties meedoen.

Voorstelllen, inclusief begroting, dien uiterlijk op 21 september te worden gemail naar info@gemeente-oldambt.nl. De ideeën moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op http://www.gemeente-oldambt.nl/innovatieveideeën 

De winnende ideeën
De winnende ideeën worden door de indiener(s) aan een jury, die bestaat uit beleidsmedewerkers, Wmo-medewerkers en wethouder Laura Broekhuizen, gepresenteerd op 5 oktober. De winnende ideeën worden in een pilot gegoten en uitgevoerd.