Witte Olifanten in De Oude Stelmakerij

Sellingen - Witte Olifanten is de naam van een reeks solotentoonstellingen voor keramische kunst, die vanaf 2013 plaatsvond in de watertoren van Stadskanaal maar dit jaar voor het eerst in SHC De Oude Stelmakerij in Sellingen. De naam verwijst in overdrachtelijke zin naar iets zeldzaams, iets moois en kostbaars, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg te doen.

Voor deze eerste tentoonstelling op de nieuwe locatie is een jong talent uitgenodigd om met haar werk de voormalige smidsruimte te transformeren. Dieke Venema (1990, Barneveld) werkt voor het maken van haar beelden het liefst met plastische, makkelijk te manipuleren materialen zoals klei. Haar beelden zijn abstract en robuust. Meer dan eens verwerkt ze bestaande voorwerpen in haar sculpturen, zoals een radio of een palet.

Overeind houden

Soms is het bijna louter een manier om iets overeind te houden, zoals bij een groot beeld dat wordt gestut door een paal. Soms werkt het voorwerp als sokkel. Maar altijd werkt het licht vervreemdend. Als contrast met de robuuste aanblik is er veel subtiels te beleven aan haar werk. De sporen van haar vingers toen ze het beeld maakte, de zachte glans van de terra sigillata waarmee sommige beelden zijn afgewerkt, staan voor een aandachtige en weloverwogen werkwijze van deze kunstenares, die zegt vooral intuïtief te werk te gaan.

Meer informatie

De expositie is te zien van 28 juli tot en met 28 oktober in SHC De Oude Stelmakerij aan de Dorpsstraat 32 in Sellingen. De toegang is gratis. Zie voor meer informatie www.witteolifantenstadskanaal.nl