Acantus gaat kwaliteit woningen verbeteren

Winschoten - Acantus gaat de komende 15 jaar investeren in haar bezit om de kwaliteit te verbeteren. Daarmee wil de woningcorporatie de woningvoorraad verduurzamen en de woonlasten betaalbaar houden.

Anita Tijsma, bestuurder Acantus: “Wij willen onze huizen aanpassen op de behoefte. Dat betekent nu en in de toekomst investeren in betaalbare woningen in de kernen waar nu en in de toekomst vraag is en zorgdragen dat de kwaliteit van de woningen overal op peil blijft of beter wordt. We gaan 2.700 woningen vernieuwen en 4.000 woningen isoleren/of renoveren.”

Om de vernieuwingsopgave te realiseren, maakt Acantus, net als veel andere corporaties, aanspraak op de regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Mede door de financiële middelen uit deze regeling kan de corporatie haar ambities waarmaken.

Huurders invloed geven

Acantus wil huurders betrekken en invloed geven in de verbeterplannen. Daarnaast heeft de corporatie gemeenten nodig voor het beschikbaar stellen van gronden en vergunningen om de opgave waar te kunnen maken. Ook de duurzaamheidsopgave is een co-creatie tussen gemeente, Acantus, huurders en ook aannemers. Voor de leefbaarheid van de woonomgeving krijgt en houdt de huurder een belangrijke rol, ondersteund door gemeente, welzijn- en zorgpartners.