Profielschets nieuwe burgemeester Oldambt vastgesteld

Winschoten - De gemeenteraad van Oldambt heeft dinsdagavond de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Dit gebeurde in het bijzijn van commissaris van de Koning René Paas. De procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is hiermee officieel gestart.

In de profielschets is een apart hoofdstuk opgenomen over wat de inwoners van Oldambt belangrijk vinden aan de nieuwe burgemeester. Zij gaven in een enquête van de gemeente aan dat openheid en eerlijkheid de belangrijkste eigenschappen zijn. Daarnaast moet de nieuwe burgemeester tussen de mensen staan, betrokken zijn en naar de inwoners luisteren. De inwoners van Oldambt zien graag een sociale, toegankelijke en benaderbare burgemeester.

De procedure
Belangstellenden kunnen solliciteren tot begin september. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten en voert de eerste gesprekken. Vervolgens worden er gesprekken gevoerd met een door de raad benoemde vertrouwenscommissie. De verwachting is dat de gemeenteraad op basis van deze gesprekken in november een kandidaat kan aanbevelen. Deze aanbeveling gaat via de commissaris van de Koning naar de Koning, die vervolgens een besluit neemt om de nieuwe burgemeester te benoemen.

De nieuwe burgemeester start in januari 2019. Tot die tijd neemt waarnemend burgemeester Rika Pot de honneurs waar.