Omwonenden klagen over locatie Berend Botje

Pekela - Het gaat nog steeds niet goed met de locatie Berend Botje in Oude Pekela. Het gaat om een praktisch braakliggend terrein tussen de plaatselijke Scheepvaartstraat, de Hugo de Grootstraat en de Graaf Adolfstraat.

 Vroeger stond in het gebied de kleuterschool Berend Botje. Het gebouw is geruime tijd geleden ontmanteld. De aanwonenden klagen over zandverstuivingen tot in de huizen, wateroverlast omdat het gebied hoger ligt dan de aanpalende straten en over de rommelige aanzicht. Ook eerder al waren er klachten over onder anderen wildgroei. Het terrein is al geruime tijd in handen van een inwoner van Oude Pekela. Die wil er garages bouwen. In totaal werd een vergunning afgegeven voor 34 boxen.

Bij nadere inspectie werden echter funderingen aangetroffen voor maar liefst 46 garages. De gemeente heeft de eigenaar inmiddels gemaand niet te gaan bouwen op de 12 illegale locaties. Omdat de bouw niet vordert en de overlast aanhoudt, heeft de buurt de plaatselijke Socialistische Partij ingeschakeld. Die stelde afgelopen dinsdagavond tijdens de raad vragen over de affaire. Het gevolg is dat na de zomervakantie een informatieve bijeenkomst voor de bewoners van de drie genoemde straten wordt georganiseerd. 

Aanwezig zullen zijn het college van B en W, de SP, de bewoners en de eigenaar van het terrein. Laatst genoemde zal tekst en uitleg geven wanneer met de bouw zal worden begonnen en op welk tijdstip de klus zal zijn afgerond. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.