Veel belangstelling voor wonen in centrum Oude Pekela

Oude Pekela - Er is veelbelangstelling voor de nog te bouwen appartementen in het nieuwe centrum van Oude Pekela. Dat bleek op de eerste informatieve bijeenkomst die vorige week in het Pekelder gemeentehuis werd gehouden.

Maar liefst 51 aanmeldingsformulieren konden na afloop worden geteld. Verreweg de meeste interesse is afkomstig uit de eigen gemeente.

Pekela is van plan op de zo genoemde Kooistralocatie op de hoek Clockstraat/Raadhuislaan een complex van woningen te bouwen. Daarbij gaat het om ruim twintig appartementen. De koopprijs zal rond de twee ton bedragen. Mogelijke huurders (vrije sector) gaan tussen de 800 en 1000 euro per maand betalen.

De gemeente wil in eerste instantie de wensen van de belangstellenden bekijken. Daarna worden, na nog meer inforondes concrete plannen gemaakt. Wethouder Hennie Hemmes, die over de portefeuille wonen gaat, toonde zich vorige week verheugd over de enorme interesse. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners over pakweg twee jaar hun nieuwe onderkomen betrekken.