Grote sprong naar duurzaam OV en meer kwaliteit voor de reiziger

Winschoten - Qbuzz wint de concessie GD2020 en verzorgt vanaf december 2019 het busvervoer in Groningen en Drenthe.

Busreizigers in de provincies Groningen en Drenthe worden de komende tien jaar vervoerd door Qbuzz. Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft donderdag 12 juli bekend gemaakt dat Qbuzz de concessie GD2020 gewonnen heeft.

Qbuzz mag vanaf 15 december 2019 het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe verzorgen. Voor deze concessie hadden in totaal drie vervoerders ingeschreven.

Schoner en stiller
De verduurzaming van het busvervoer neemt bij de start van de concessie in december 2019 een grote sprong vooruit. Met nieuwe, elektrische bussen en het gebruik van alternatieve brandstof wordt ruim 90 procent minder CO2 uitgestoten dan in de huidige concessie.

“Inzet van elektrische bussen op stadslijnen bevordert de leefbaarheid van de stad, ze zijn schoner en stiller. Ook op streeklijnen wordt het vervoer op grote schaal elektrisch”, aldus Groninger wethouder Paul de Rook. Daar waar dat niet haalbaar is, gebruikt Qbuzz HVO. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een variant van biodiesel. Ook de inzet van 22 waterstofbussen maakt dat deze concessie één van de aanjagers is van emissievrij openbaar vervoer in Nederland én van de waterstofeconomie in het noorden.