Gemeente Westerwolde stuurt intensiever op deelname arbeidsmarkt

Vlagtwedde - De gemeente Westerwolde gaat haar inwoners beter begeleiden in hun zoektocht naar regulier werk. Dit doet de gemeente met behulp van de ‘1-2-3-methode’. Volgens deze methode doet iedereen zo snel mogelijk (weer) mee op de arbeidsmarkt en zit niemand onnodig thuis.

Tegelijkertijd toetst de gemeente uitkeringsvragen strenger en wordt het huidige uitkeringsbestand gescreend op fraude. Hiermee hoopt de gemeente de inwoners die begeleiding nodig hebben, nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuwe uitkeringsaanvragen worden streng, maar rechtvaardig getoetst op het recht op bijstand. Aan dit recht zijn een aantal verplichtingen verbonden. Fraude wordt daarbij niet geaccepteerd. De gemeente gaat hier actief op controleren en heeft een extern bedrijf ingehuurd om het gehele uitkeringsbestand te screenen. Bij vermoedens of het ontdekken van fraude wordt een onderzoek gestart en indien van toepassing de uitkering beëindigd.

Iedereen doet mee
De gemeente Westerwolde heeft een sociaal beleid waarbij het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. Om dit te realiseren gaat de gemeente een intensieve samenwerking aan met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Afeer. Door deze samenwerking kan de gemeente meer mensen en middelen inzetten om inwoners naar betaald werk te begeleiden.