Open Dag Dartelstal familie Ten Have-Mellema

Beerta - Op het varkensbedrijf van de familie Ten Have-Mellema is het op woensdag 18 juli Open Dag. Tijdens deze open dag wordt de nieuwe Dartelstal geopend, die voldoet aan de eisen van Beter Leven twee sterren.

De activiteiten op de boerderij bestaan uit drie onderdelen die met elkaar in verband staan: akkerbouw, varkens en biogas. De varkens eten de tarwe en lupine die de familie zelf verbouwt. Ze liggen op het stro dat van eigen land komt. De mest van de varkens gaat in de biogasinstallatie, die elektriciteit produceert waarvan negentig procent wordt geleverd aan het energienet. Met de warmte die bij de productie van de elektriciteit vrij komt, worden de stallen van de varkens en de huizen van de familie verwarmd. Daarnaast wordt de warmte gebruikt om producten van het land te drogen. Het restproduct van de vergisting, het digestaat, wordt uitgereden op het akkerland en is voeding voor de planten. En zo is de kringloop weer gesloten.

Op de open dag wordt de nodige aandacht besteed aan het eigen varkensvleesconcept van de familie. Vanuit hun overtuiging dat de gouden sleutel tot de consument in smaak ligt, begon de ontwikkeling van wat nu Hamletz® is: een nieuw merk varkensvlees van een Nederlands varkensras met een diervriendelijke huisvesting en een energieneutrale bedrijfsvoering.

De open dag vindt plaats op woensdag 18 juli aan de Ulsderweg 8 in Beerta en duurt van 13.30 uur tot 18.30 uur. Toegang en parkeren zijn gratis.