Vogels en vlinders terug op het boerenland

Finsterwolde - Concrete, natuurinclusieve maatregelen zijn doeltreffend

Midden in het weidse Groninger akkerland van de Reiderwolderpolder nam gedeputeerde Henk Staghouwer op donderdag 5 juli het eindrapport 'Vogelgraan' en het boekje 'Boerenlandvlinders in Groningen' in ontvangst. Deze projecten laten zien wat boeren op hun bedrijf doen voor vogels en vlinders. Een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw waarop de provincie Groningen fors inzet: landbouw die profiteert van en werkt met de natuur, en andersom.

Inspiratie en informatie

Een divers gezelschap van onder andere boeren en terrein beherende organisaties liet zich zowel in het veld als bij Galerie de Groninger Kroon informeren over en inspireren door natuurinclusieve landbouw. Zo vertelde Anthonie Stip (Vlinderstichting) over boerenlandvlinders, Trudy van Wijk (vereniging voor natuur- en landschapsbeheer Wierde & Dijk) over het project vogelgraan en Jules Bos (Vogelbescherming) over vogelakkers. Een aantal boeren vertelde over hun ervaringen met maatregelen die zij zelf nemen voor boerenlandvlinders of voor het project vogelgraan.

In de praktijk brengen

Natuurinclusieve landbouw krijgt steeds meer vorm en wordt in de provincie Groningen ook echt concreet gemaakt in de praktijk. Gedeputeerde Staghouwer was blij met de grote opkomst en de interesse voor het onderwerp en voor elkaar. ,,Dat sterkt mij om me te blijven inzetten voor onze gekozen aanpak voor dit onderwerp en het ook landelijk onder de aandacht te brengen".