'Met de CO2-meter als model zet Arriva weer een belangrijke duurzame stap'

Winschoten - Arriva en TU Delft gaan samen aan de slag met een model, de CO2-meter, dat laat zien hoe de vervoerder scoort op CO2-reductie. Het doel van Arriva is om vanaf 2020 elk jaar 2 procent CO2-reductie per gereden kilometer op de Noordelijke spoorlijnen te besparen.

Met behulp van dit model kan de meetlat worden ontwikkeld. De meetlat brengt in kaart hoeveel CO2 Arriva op de Noordelijke spoorlijnen bespaart. Wanneer de doelstelling van 2 procent CO2-reductie per gereden kilometer niet gehaald wordt, stort Arriva een bedrag in een speciaal ontwikkelfonds wat ten goede komt aan het treinvervoer in het noorden.

Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland, tekende deze week het samenwerkingscontract met dr. ir. Niels van Oort, van het Smart Public Transport Lab, van de TU Delft.

Beter milieu

Anne Hettinga: ‘’Met de CO2-meter als model zet Arriva weer een belangrijke duurzame stap. Door minder CO2 uit te stoten dragen wij bij aan een beter milieu. En we zijn scherp op onze doelstellingen. Halen we de norm niet, dan storten we een bedrag  in het ontwikkelfonds. Dit komt ten goede aan innovatieve ontwikkelingen voor het treinvervoer in het noorden. Ik verheug me op de intensieve samenwerking met de TU Delft om het model te ontwikkelen’’.