Provinciale Staten: Refajal van levensbelang voor de regio

Onstwedde - Een ruime meerderheid in de Provinciale Staten van Groningen steunde woensdag de motie Ons Refaja van de SP. Volgens de Provinciale Staten is een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal van levensbelang voor de regio en moet de provincie de betrokken gemeenten een steun in de rug geven.

Onlangs kondigde ziekenhuisgroep Treant plannen aan om de verloskunde op korte termijn te sluiten. Ook wil Treant het Refaja-ziekenhuis op langere termijn ombouwen tot een polikliniek met dagbehandelingen, en de opnames verplaatsen naar een nieuw ziekenhuis in Drenthe.

“Dat is volstrekt onverantwoord”, aldus SP-statenlid en arts Christiaan Serbanescu-Kele. “verloskunde en spoedeisende hulp horen bij de volwaardige basiszorg die elk regioziekenhuis zou moeten kunnen bieden”. Het argument dat de plannen nodig zijn, omdat ziekenhuizen complexe zorg moeten concentreren, wijst hij van de hand. “Daar hebben we het totaal niet over. Niemand stelt voor om een pylorussparende pancreaticoduodenectomie in Stadskanaal aan te bieden. Maar de blindedarmoperatie en de bevalling moeten gewoon dicht bij huis kunnen gebeuren.”

Direct invloed

Omdat de provincie weinig directe invloed heeft over de toekomst van ziekenhuiszorg, heeft de motie vooral symbolische waarde. Serbanescu: “We moeten laten zien dat ook de volksvertegenwoordiging van de Provincie achter Ons Refaja staat.”

De motie werd mede ondertekend door de PvdA, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, GroenLinks en Groninger Belang. Behalve de VVD stemden alle partijen voor de motie.