Veenkoloniale jongeren doen eerder aan seks

Winschoten/Veendam - Uit de landelijke cijfers uit het onderzoek 'Seks onder je 25e' blijkt dat jongeren steeds later aan seks beginnen. Een uitzondering hierop zijn meisjes in de Veenkoloniën. Meisjes van 12 tot 17 jaar uit deze regio hebben eerder seks dan hun leeftijdsgenoten in de rest van het land.

Hun opvattingen over seks voor het huwelijk, bij verkering en bij verliefdheid zijn minder conservatief. Tegelijkertijd hebben ze minder wisselende sekspartners dan jongeren in de rest van het land en experimenteren ze minder met seks. Ze lijken zich jonger te settelen.

In vergelijking met de rest van Nederland geven meisjes onder de 25 jaar in de Veenkoloniën vaker aan dat ze een zwangerschap op dit moment leuk of erg leuk zouden vinden. Bij jongens zijn er minder verschillen ten opzichte van de rest van Nederland.

Verschillen tussen jongens en meisjes
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen zitten tussen jongens en meisjes in beleving van seksualiteit. Meisjes vinden de eerste keer minder prettig. Ook hebben ze meer negatieve ervaring met sexting dan de meisjes in de rest van Nederland. Tegelijkertijd hebben meisjes uit de Veenkoloniën minder seksuele problemen in vergelijking met landelijk. Verder zijn jongens wat meer gericht op opwinding. Ook staan jongens in het algemeen positiever tegenover seks zonder verliefdheid.

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau is ook van invloed op seksueel gedrag en seksualiteitsbeleving. Lager opgeleide meisjes zijn eerder seksueel actief, hebben meer verschillende sekspartners en gebruiken minder vaak consequent anticonceptie en hebben meer ervaring met zwangerschap. Ook krijgen lager opgeleide meisjes meer te maken met sexting.

Over het onderzoek
'Seks onder je 25e' is een grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland. Het wordt uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met GGD’en. GGD Groningen en GGD Drenthe hebben gekozen voor een nader onderzoek in de Veenkoloniën. De organisaties wilden weten of de seksuele gezondheid in deze regio afwijkt van de rest van Nederland. Daarnaast is onderzocht of er specifieke thema’s spelen op het gebied van seksuele gezondheid waar de komende jaren extra op moet worden ingezet. Ruim duizend jongeren hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Sense Noord-Nederland

Sense Noord-Nederland is het expertisecentrum voor seksuele gezondheid in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit is een samenwerkingsorganisatie van de drie noordelijke GGD’en.