Gemeente Pekela wil 600 woningen aardgasvrij maken

Pekela - De gemeente Pekela maakt serieus werk van de mogelijkheid om zo’n 600 woningen in Pekela aardgasvrij te maken. Het gaat om de gebieden Boven Pekela en Doorsnee. De stichting Duurzaam Pekela is hiermee al enige tijd bezig.

De gemeente gaat dit initiatief nu in concrete zin ondersteunen. Om een en ander goed op papier te krijgen heeft Pekela 30 mille beschikbaar gesteld voor een plan dat kans van slagen heeft. Verder is vier miljoen subsidie aangevraagd bij het Rijk. Laatstgenoemde heeft voor aardgasvrije projecten 90 miljoen euro op de plank liggen.

Groen gas

Het is de bedoeling dat de inhoud van (Pekelder) riolen samen met etensresten in een speciale fabriek worden verwerkt tot groen gas. Dit gas heeft de kwaliteit van het huidige gas. Via de bestaande leidingen kan het nieuwe gas naar de woningen worden getransporteerd. Een dergelijke fabriek, die te vergelijken is met een bierbrouwerij, wordt op dit moment in Hoogeveen gebouwd. Nog niet bekend is waar in Pekela de vergelijkbare installatie komt.

Om aardgasvrij te kunnen wonen, is het nodig dat alle huizen in Boven Pekela en Doorsnee worden geïsoleerd. Verder worden warmtepompen aangebracht. Ook worden op woningen waar het kan zonnepanelen geplaatst. Verder komen de panelen op centrale daken en komt er een terrein met zonnepanelen in de buurt van de nog te bouwen fabriek.

Enthousiast

Wethouder Jaap van Mannekes is enthousiast over de plannen. Te meer omdat wordt uitgegaan van een mix aan maatregelen. Volgens Van Mannekes kan met de uitvoering van de plannen worden begonnen zodra de aangevraagde subsidie van het Rijk wordt toegekend. Van de betrokken bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd. Die kan echter worden betaald uit (nieuwe) duurzaamheidsleningen en door de verlaging van de energielasten.

De Pekelder wethouder zegt verder dat daarnaast nog steeds leningen voor particuliere woningverbetering beschikbaar zijn. Ook die kunnen worden ingezet voor isolatie.